Bỏ qua điều hướng

Chọn trường

Chào mừng bạn đến Discovery

 

Sự kiện sắp tới Xem tất cả "

26 Thứ năm, tháng 26, 2022

Họp hội đồng nhà trường

7: 00 PM - 11: 00 PM

28 Thứ bảy, tháng 28, 2022

Playdate dành cho học sinh mẫu giáo đang lên

9: 00 AM - 11: 00 AM

06 Thứ Hai, ngày 6 tháng 2022 năm XNUMX

Giờ làm việc mở cửa của Ban giám hiệu với Mary Kadera

5: 30 PM - 7: 30 PM

08 Thứ 8, ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

Bản phát hành sớm sơ cấp

09 Thứ Năm, ngày 9 tháng 2022 năm XNUMX

Họp hội đồng nhà trường

7: 00 PM - 11: 00 PM

10 Thứ sáu, ngày 10 tháng 2022 năm XNUMX

Ngày thực địa

12 Chủ nhật, ngày 12 tháng 2022 năm XNUMX

Playdate dành cho học sinh mẫu giáo đang lên

9: 00 AM - 11: 00 AM

15 Thứ 15, ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

Bản phát hành sớm sơ cấp

Video