Bỏ qua điều hướng

Chọn trường

Chào mừng bạn đến Discovery

 

Thông tin nhạc cụ

Ông Glasner đã tổ chức một đêm thông tin và tuyển dụng chương trình nhạc cụ. Bạn có thể xem video trên YouTube tại đây. Để đăng ký nhạc cụ cho giai đoạn 2021-2022, hãy hoàn thành biểu mẫu này trước ngày 11 tháng XNUMX.

2021-2022 năm học

Trường Công Lập Arlington cung cấp cho các gia đình hai sự lựa chọn cho năm học 2021-22: học trực tiếp hoàn toàn, năm ngày mỗi tuần; hoặc Chương trình Học tập Ảo K-12, năm ngày mỗi tuần.

Sự kiện sắp tới Xem tất cả "

24 Thứ Năm, ngày 24 tháng 2021 năm XNUMX

Họp hội đồng nhà trường

7: 00 PM - 10: 00 PM

Video